Om byggeledelse norge as

 
 
Byggeledelse Norge AS ble etablert den 5. november 2004. Walter Howden driver selskapet og er daglig leder.  
Våre ansatte har lang erfaring innenfor sine fagfelt. Med bakgrunn i denne erfaringen har vi også et bredt kontaktnett blant entreprenører i byggebransjen.
Byggeledelse Norge AS vil ta med seg erfaringene fra tidligere prosjekt der kvalitet, punktlighet og priser blir en viktig faktor for våre valg av entreprenører.
 
 
 
 
 
 

Byggeledelse Norge Orkdal as

 

Etablert september 2009
 
 
Om byggeledelse norge as  
   
 
Byggeledelse Norge AS, Smibakken 2, 6018 Ålesund | Tlf.: 70 15 31 00
Powered by Avento CMS